itSMF Norge

Invitasjon til utstillere og sponsorer på itSMF-konferansen 2018

Publisert 26. oktober 2017

Last ned sponsorinvitasjonen

Som det mest utbredte kvalitetsrammeverk for IT-organisasjoner danner ITIL selve grunnfjellet for tjenestestyring og kvalitet i de flest IT-organisasjoner. I tillegg handler IT Service Management om enda mer. Med fungerende ITIL-prosesser i bunn, ligger forholdene godt til rette for kundefokus, tjenestekvalitet og kontinuerlig forbedring.

IT Service Management Forum (itSMF) i Norge arrangerer i 2018 sin 16. Konferanse, og mye har skjedd siden den første konferansen ble avholdt i 2003. Fagområdet IT Service Management er nå i en rivende utvikling. Det settes stadig høyere krav til IT-tjenestene med hensyn til digitalisering, automatisering, integrasjon, Big Data og ikke minst rask endringstakt. Med ITIL-rammeverket som grunnfjell tas det nå stadig i bruk nye rammeverk og metoder, som for eksempel DevOps, Lean, SIAM, GDPR. itSMF-konferansen er arenaen der fagmiljøet kommer sammen og deler erfaring om styring av IT-tjenester fra vogge til grav.

Utstillingen er konferansens naturlige nettverksbyggingsarena. Vi har lang erfaring i å gjøre utstillingen til en viktig arena for konferansedeltakerne. Utstillerne får utdelt plasser langs ytterveggene av det romslige lokalet, slik at vi får et stort mingleområde i midten. En nøkkel til suksess er den populære barista-baren i midten av utstillingsområdet med ståbord og barstoler rundt. Med sitt populære tilbud av gratis luksuskaffe, trekker den et stort antall deltakere inn i utstillingsområdet ved hver pause.

Målgruppene for konferansen er alle som arbeider i en tjenesteorientert virksomhet:

  • Ledere, mellomledere, og alle som er opptatt av smart bruk av IT
  • Nøkkelpersoner både innen it- og forretningssiden av virksomhetene
  • IT-tjenesteleverandører fra alle bransjer, både offentlig og privat sektor
  • Alle som ser at erfaringsdeling og faglig påfyll er viktig for å lykkes
  • Alle med interesse for fagområdet IT Service Management