itSMF Norge
itSMF Midt-Norge

itSMF Midt-Norge

itSMF Midt-Norge er en lokalavdeling av itSMF Norge. Lokalavdelingen setter fokus på it Service Management og er en lokal arena hvor bedrifter, organisasjoner og personer som har interesse og fokus på IT Service Management kan dele erfaringer.

Lokalavdelingen drives av et styre og er avhengig av lokale bidragsytere. Hvis du eller din bedrift kan holde et foredrag om et gitt tema knyttet til IT Service Management, ønsker å dele en erfaring eller arrangere en workshop, er det bare å ta kontakt med styret.

Alle som ønsker, er velkommen til å delta på arrangementene.

Siste nyheter fra itSMF Midt-Norge

Kommende arrangement fra itSMF Midt-Norge

Ingen treff.