itSMF Norge
itSMF Hordaland

itSMF Hordaland

itSMF Hordaland er en lokalavdeling av itSMF Norge. Lokalavdelingen setter fokus på it Service Management og er en lokal arena hvor bedrifter, organisasjoner og personer som har interesse og fokus på IT Service Management kan dele erfaringer.

Lokalavdelingen drives av et styre og er avhengig av lokale bidragsytere. Hvis du eller din bedrift kan holde et foredrag om et gitt tema knyttet til IT Service Management, ønsker å dele en erfaring eller arrangere en workshop, er det bare å ta kontakt med styret.

Alle som ønsker, er velkommen til å delta på arrangementene.

Siste nyheter fra itSMF Hordaland

itSMF konferansen 2018: Invitasjon til å holde foredrag

itSMF konferansen 2018: Invitasjon til å holde foredrag

Publisert 28. august 2017

​itSMF-konferansen er konferansen der IT-folk fra hele Norge kommer sammen og deler erfaring om hvordan levere gode IT-tjenester. Med temaet «All shook up» blir det Elvis, rock´n roll og 50-tallet som vil krydre konferansen og sette stemningen. Tanken bak årets konferansetittel «All shook up!» er å sette fokus på mangfoldet av trender og rammeverk innen utvikling, styring og leveranse av IT-tjenester. På itSMF-konferansen 2018 vil vi gjerne høre om erfaringer om din arbeidshverdag. Hva fungerer, hva fungerer ikke og hvorfor fungerer det?

Gå til itSMF konferansen 2018: Invitasjon til å holde foredrag

Kommende arrangement fra itSMF Hordaland

Ingen treff.