itSMF Norge

Lokalavdelinger

itSMF er organisert med et sentralt styre og flere lokale avdelinger. De lokale avdelingene skal sette fokus på it Service Management på en lokal arena. Målet er å lage møteplasser der bedrifter, organisasjoner og personer som har interesse og fokus på it Service Management kan dele erfaringer.