itSMF Norge

Styret

Styrets medlemmer velges for to år av gangen, slik at omtrent halvparten står på valg hvert år.

Etter siste generalforsamling består styret av følgende personer:
 • Styreleder

  Øystein Tengren Hansen

  Acando
  Ansvarsområder:
  Mobil: 91 10 66 36
  Epost: oystein.t.hansen@acando.no
 • Styremedlem

  Heidi Høiskar

  Statens vegvesen
  Ansvarsområder: Leder for programkomiteen itSMF konferansen
  Mobil: 91867684
  Epost: heidi.hoiskar@vegvesen.no
 • Styremedlem

  Jan-Helge Christiansen

  Sopra Steria
  Ansvarsområder: Økonomi
  Mobil: 92233338
  Epost: jhc@jhc.no
 • Styremedlem

  Carl Erik Engebakken

  Telia Norge
  Ansvarsområder: Kommunikasjonsansvarlig
  Mobil: 90960967
  Epost: cee@telia.no
 • Styremedlem

  Anette Grue

  Politiets IKT-tjenester
  Ansvarsområder: Kommunikasjonsansvarlig
  Mobil: 99230372
  Epost: grue.annette@gmail.com
 • Styremedlem

  Leo Sande Gasnier

  Brønnøysundregistrene
  Ansvarsområder: Styremedlem
  Mobil: 48223824
  Epost: leo.gasnier@brreg.no
 • Styremedlem

  Odd Einar Aamot-Skeidsvoll

  Helse Vest IKT
  Ansvarsområder: Styremedlem
  Mobil: 46669391
  Epost: odd.einar@aamot-skeidsvoll.com
 • Varamedlem

  Susan Helena Ørjansen

  Vivento AS
  Ansvarsområder: Varamedlem
  Mobil: 97159144
  Epost: susan.orjansen@vivento.no
 • Varamedlem

  Vidar Gamlem

  OptimiseIT AS
  Ansvarsområder: Varamedlem
  Mobil: 41245931
  Epost: vidar@voglio.biz