itSMF Norge

Leverandørmedlemmer

Våre leverandørmedlemmer er viktige ressurser for organisasjonen. De tilbyr kurs og opplæring, rådgivning og konsulenttjenester samt verktøystøtte innen IT Service Management.

Våre medlemsbedrifter

/media/logoer%20-%20leverand%C3%B8rer/accenture-logo.jpg

Accenture AS

To transform your business, you need a partner—One who brings you new and innovative ideas every day. A partner with deep industry knowledge, meaningful insights and the broadest range of capabilities. A partner who works shoulder to shoulder with you to help you reach the next level of performance. With expertise in more than 40 industries and the best consulting talent in the world, Accenture Consulting is that partner.

/media/logoer%20-%20leverand%C3%B8rer/download%20%282%29.jpeg

Basefarm AS

Basefarm specializes in managing mission critical business applications for companies and organizations. We are committed to help our customers enable their success through superior technology solutions. We provide advanced technology solutions, high-end cloud services, application management and colocation from our six datacenters in Europe.

/media/logoer%20-%20leverand%C3%B8rer/bmcsoftware_400x98.gif

BMC Software AS

Business Runs on IT. IT Runs on BMC Software. More than 25,000 IT organizations – from the Global 100 to the smallest businesses – in over 120 countries rely on BMC Software to manage their business services and applications across distributed, mainframe, virtual and cloud environments. With the leading Business Service Management platform, Cloud Management, and the industry’s broadest choice of IT management solutions, BMC helps customers cut costs, reduce risk, and achieve business objectives.

/media/logoer%20-%20leverand%C3%B8rer/bouvetlogo.png

Bouvet Norge AS

Bouvet har erfaring og kompetanse på hele det spekteret av områder som er nødvendig for å skape effektive nettløsninger med god brukskvalitet og design. Dette inkluderer kommunikasjonsstrategi, behovsanalyser, konseptutvikling, grafisk design, informasjonsarkitektur, teknisk utvikling, infrastruktur, publiseringsløsning, organisatorisk innføring, forvaltning og drift.Eksempler på løsninger vi har levert inkluderer intranett, web-TV, e-handelsløsninger, nettbaserte veiledere, samhandlingsløsninger, digitale publikumstjenester og sosiale medier.

/media/logoer%20-%20leverand%C3%B8rer/logo_capgemini.png

Capgemini Norge AS

Capgemini bistår selskaper med utviklingen av forretningen og teknologier. Vårt forhold til våre kunder er bygget på samarbeid og partnerskap - vi bruker vår ekspertise, verktøy og "best practices", som vi tilpasser og tilføyer våre kunders unike krav og behov.

/media/logoer%20-%20leverand%C3%B8rer/logo_CGI.png

CGI Norge AS

Logica er et selskap som leverer tjenester og teknologi for forretningsdriften. Vi har 41 000 ansatte fordelt på 36 land. Vitilbyr rådgivning, systemintegrering og outsourcing for alle bransjer og forretningsfunksjoner.Vi skaper verdi ved å integrere mennesker, forretningsdrift og teknologi i effektive og bærekraftige økosystemer.

/media/logoer%20-%20leverand%C3%B8rer/Ciber_Logo.jpg

Ciber Norge AS

- Opplæring/kurs - konsulentvirksomhet/rådgiving - Prosess- og prosjektledelse - Teknologi og arkitektur - Rådgiving - Konsulenttjenester - Bedriftsinterne kurs - ITIL

/media/logoer%20-%20leverand%C3%B8rer/logo-comaround.gif

ComAround Norway AS

ComAround er markedsledende på tjenester for nettbasert selvbetjening. I mer enn tjue år har vi utviklet smarte tjenester som gjør at alle som sitter foran dataskjermen raskt og enkelt kan løse sine problemer online. Bedrifter i over 130 land reduserer supportkostnadene og yter bedre service ved at de døgnet rundt, hele året, bruker ComAround Self Service™. Blant våre kunder finner vi bedrifter som Statoil, Norwegian, IKEA, Rica Hotels, Ericsson, Sandvik, SEB samt et hundretall mindre bedrifter.

/media/Daymark.png

Daymark Norge AS

Vi effektiviserer virksomhetsprosesser for selskaper og offentlige myndigheter gjennom bruk av hensiktsmessig processdesign og moderne IT-løsninger. Våre tjenester omfatter IT Service Management, Prosjektledning, Endringsledelse og Interimsledelse

/media/logoer%20-%20leverand%C3%B8rer/devoteam_logo.png

Devoteam

Erfarne konsulenter skal forbli vår kjerne og vår sterke rådgiverkompetanse bygger på lang og dokumentert erfaring innen program-, prosjekt-, transformasjons- og endringsledelse. Nå styrker vi vår satsning ytterligere innen digitalisering, ERP, arkitektur samt risiko og sikkerhet, hvor vi effektivt kombinerer forretnings- og teknologiperspektivet. Dette er viktige områder i dagens marked hvor teknologi og forretning smelter sammen på en ny måte, og hvor krav til innovasjon, endringstakt og forbedring skjer i et forrykkende tempo.

/media/logoer%20-%20leverand%C3%B8rer/difi_logo.png

Direktoratet for forvaltning og IKT - DIFI

Difis oppdrag er å utvikle og fornye offentlig sektor. Vi skal bidra til en effektiv, tillitsvekkende og åpen forvaltning, og en IKT-politikk for verdiskapning og deltakelse for alle. Statsforvaltningen er Difis primærmålgruppe. Samtidig er kommunal sektor en brukergruppe innen både forvaltningsutvikling, innovasjon, anskaffelser og IKT. Difi arbeider også mot næringsliv, frivillige organisasjoner og innbyggere.

/media/efab.png

eFab AS

Teknologi løser sjelden problemstillinger alene. Derfor består våre tjenester både av hjelp til å kartlegge utfordringer, anskaffe systemer og teknologi, og å innføre og nyttiggjøre seg av teknologien. Løsningen ligger som oftest i samspillet mellom teknologi og organisasjon. Våre konsulenter kjenner dette grensesnittet veldig godt og har lang erfaring med å sikre at investeringer og endring lykkes.

/media/logoer%20-%20leverand%C3%B8rer/EY_logo.gif

Ernst & Young AS

Dagens globale foretningsverden er preget av dyptgripende endringer. Vilkårene for regnskap og rapportering er i endring, og omfanget og kompleksiteten er økende. En sterk, uavhengig revisjon sørger for viktig informasjon til investorer og andre interessenter, samt et solid og tydelig budskap til revisjonsutvalg og ledelse.

/media/logoer%20-%20leverand%C3%B8rer/glasspaper_logo.png

Glasspaper AS

Glasspaper har eget kurssenter og testsenter i Oslo, Bergen og Trondheim. Her kan vi tilby det meste av IT relaterte kurs og sertifiseringer. Vi har et bredt kurstilbud i Stavanger også, samt kurs i andre byer. Finn din by og se vårt kurstilbud!

/media/halliburton_logo.jpg

Halliburton-Landmark

Vi leverer tjenester til oppstrømsaktører i olje- og gassindustrien på alle stadier i utvinningen av et reservoar. Alt fra å lokalisere hydrokarboner og håndtere geologiske data, til å bore og evaluere formasjoner, konstruere og ferdigstille brønner og legge til rette for optimal produksjon i hele feltets levetid.

/media/fm/No8OMKy8b6.jpg

Hewlett-Packard Enterprise

Customised Services For Enterprise Challenges Business moves, expands, consolidates and disrupts. IT is at the centre of these changes and needs solutions to handle transitions rapidly and seamlessly. Enter IT Services from Hewlett Packard Enterprise. We help you create efficiencies across people, processes and technologies – so you can focus on the business of innovating. Our IT Services deliver unmatched depth and breadth of expertise with global reach – all while leveraging your existing investments. Whether you’re an industry leader or a growing startup, we’ll help accelerate your IT transformation journey to drive business further.

/media/logoer%20-%20leverand%C3%B8rer/Inlead_logo%20%281%29.png

Inlead

Vi har bistått mange av Nordens mest kjente virksomheter. Utfordringene og driverne kan være ulike, men målet alltid det samme; Økt produktivitet og bedre trivsel gjennom klar struktur og effektive prosesser tilpasset virksomheten. Inlead har lang og bred erfaring i å hjelpe virksomheter med å strukturere og organisere måten de jobber på, og benytter denne kompetansen i arbeidet med å skape og innføre de riktige prosessene. Vår fagkompetanse er komplementert med solid forretningsforståelse og løsningsorientert tilnærming i alle våre operasjoner.

/media/logoer%20-%20leverand%C3%B8rer/PS-Logo-2-300x138.png

Prosesshuset AS

- Rådgivning - Prosess utvikling - Leverandørstyring - IT Governance - Prosess modenhetsanalyse - Endringsledelse - Kontinuerlig forbedring - Etablering av Tjenestekatalog

/media/logoer%20-%20leverand%C3%B8rer/Styrmand_logo.jpg

Styrmand AS

- Prosjektledelse - Strategier, utredninger, analyse - Sourcing, anbuds- og tilbudsarbeid - IKT ledelse og styring - Sikkerhetsledelse, informasjonssikkerhet - IKT infrastruktur og arkitektur - Applikasjonsutvikling

/media/Symfoni-Logo-White-Color-Box.png

Symfoni-ESM

Symfoni helps simplify our customers business processes by creating a powerful alliance between information and people.

/media/logoer%20-%20leverand%C3%B8rer/Syscom_logo.gif

Syscom AS

Syscom AS designer, implementerer og utvikler Service Management og IT-Sikkerhet for Norges største selskaper.

/media/Logo%20TOPdesk%20CMYK.jpg

TOPdesk Danmark

Glade kunder er alle supportafdelingers målsætning. Derfor har vi udviklet en løsning, der hjælper jeres servicedesk med at forbedre kommunikationen med jeres kunder, administrere arbejdsgange og holde styr på jeres aktiver. Men først og fremmest er vores software standard og simpel. Det gør den ikke blot nem at bruge, men også hurtig at vænne sig til. I vil levere effektiv service management lige fra starten - og TOPdesk er klar til at hjælpe.

/media/logoer%20-%20leverand%C3%B8rer/wendia-logo5.jpg

Wendia Norge AS

- Moduler - Selvbetjening og automatisering - ITSM "On Demand" - 100% ITIL - Mobilitet - Spesifikasjoner