itSMF Norge

Kjøpsbetingelser

5. Medlemmer
a. Medlemskategorier.
Medlemskap kan være Individuell, Bedrift eller Leverandør.

  • Individuelt medlemskap er for enkeltpersoner i brukerorganisasjoner eller hos leverandører hvor selskapet ikke har eget medlemskap.
  • Bedrift medlemskap er beregnet for virksomheter som har en IT-funksjon som er ansvarlig for IT-driften i egen organisasjon, selv om hele eller deler av den daglige driften er outsourcet. Det kan være flere nivåer etter antall navngitte personer.
  • Leverandør medlemskap er beregnet for virksomheter som selger tjenester knyttet til IT Service Management, inkludert forvaltning av anlegg, selv om de også har en intern IT-funksjon. Hvorvidt en virksomhet velger Bedrift eller Leverandør medlemskap er avhengig av de medlemsfordeler man ønsker. Det kan være flere nivåer etter antall navngitte personer.

Styret fastsetter de endelige medlemskategorier, de fordeler som er knyttet til medlemskapet og kontingentsatsen for hver kategori.

b. Medlemsplikter.
Medlemmene forplikter seg til å:

  • betale medlemskontingenten fullt ut i henhold til de betingelser som gjelder ved fakturatidspunktet.
  • betale alle andre forpliktelser til itSMF i forhold til mottatte varer og tjenester fullt ut i henhold til de betingelser som gjelder ved fakturatidspunktet.
  • rette seg etter vedtekter og andre bestemmelser fastsatt av generalforsamlingen.
  • støtte organisasjonens formålsbestemmelse.
  • fremme organisasjonens mål.
  • opptre på en profesjonell måte og å avstå fra enhver aktivitet som kan bringe itSMF eller noen av dens medlemmer i vanry.

c. Brudd på medlemsforpliktelsene.
itSMF forbeholder seg rett til å trekke tilbake medlemskapet til et medlem som ikke overholder forpliktelsene ovenfor. En beslutning om å trekke tilbake medlemskap avgjøres av styret, og er endelig.

Alle varer du finner i nettbutikken er priser inklusive mva. Alle priser er angitt i Norske kroner (NOK).


Når du har bestilt varer vil du umiddelbart motta en ordrebekreftelse på e-post fra oss.
Det er derfor veldig viktig at du legger igjen RIKTIG e-post adresse!! Skulle du mot formodning ikke motta ordrebekreftelse på e-mail
ber vi deg ta kontakt med oss enten pr. e-mail eller tlf.

Har du Hotmail konto? Hotmail legger som oftest automatisk genererte e-post i 'Søppel' eller 'Junk' mappen. Se etter e-posten der før du evnt. kontakter support.

BETALING:
Våre betalingsmuligheter er i dag:
1. MASTERCARD/VISA. 2. Faktura

Kjøp nå - betal etter levering. Faktura sendes da med forsendelsen. Når du betaler via faktura handler du trygt og enkelt. Du trenger aldri å oppgi kortinformasjon og du betaler alltid etter at du har mottatt varene dine. Betalingsfrist er 14 dager. Hvis betaling unnlates legges det til et purregebyr på 61,00 kr og en forsinkelsesrente på 8.50 %.