itSMF Norge

IT-avdelingen: Mellom barken og veden. itSMF-samling for Nord-Norge

Som IT-avdeling kan det være utfordrende å operere som en proff leverandør for våre brukere og kunder – og en proff kunde mot våre leverandører.
Hensikten med denne konferansen er å dele utfordringer og løsninger på tvers av virksomheter i Nord-Norge – og bygge nettverk slik at vi kan ha kontakt også utenom konferansen.

Uansett bransje ligner IT-avdelingers utfordringer på hverandre – det gjør også at løsningene kan ligne på hverandre. Vi tror derfor at mange kan slippe å «finne opp kruttet på nytt» ved å lære av andres erfaring. Kanskje finner vi en problemstilling som mange sliter med – og som vi kan løse i fellesskap?
 
Konferansen er for IT-ledere og andre som jobber med hvordan vi skal organisere oss selv og våre interne arbeidsprosesser – og hvordan vi følger opp brukere, kunder og leverandører systematisk.
 
Kom og hør blant annet hvordan Helse Nord IKT følger opp sine leverandører, Brønnøysundregistrene følger opp sine kunder, hvordan Statens innkrevingssentral har tilpasset seg Skatteetatens rutiner og verktøy ved bestilling og release av endringer.
 
Lista over foredragsholdere er ikke komplett. Vi oppfordrer dere derfor til å delta med innlegg! Hvis du har en case du vil presentere og få innspill på, er det bare å ta kontakt med Gunhild Sivertsen Sørvig, gunhild.sivertsen.sorvig@hnikt.no .
 
Foreløpig program
16.oktober
           11:00-12:30: Ankomst, registrering, lunsj
           12:30-17:00: Foredrag, diskusjoner, mingling
           19:30 Konferansemiddag på hotellet
17. oktober
           08:30-11:00: Foredrag, diskusjoner, mingling
           11:00-11:30: Avslutning
           11:30: Lunsj og hjemreise


Praktisk info    
Dato: 16.oktober kl 11:00 -17.oktober 11:30
  
Sted: Scandic Bodø, Sjøgata 23, 8001 Bodø

Pris: 0,- for medlemmer,  1500,- for ikke-medlemmer.
-    Inkluderer 2 lunsj og konferansemiddag


Meld deg selv eller din bedrift inn i itSMF her: Bli Medlem

NB: Siden vi har fokus på nettverksbygging, har vi foreløpig satt et tak på 40 deltakere. Vær rask med påmelding! OBS! det er også et tak på maks 5 personer fra samme bedrift.

Behov for hotell? (ikke inkludert i påmelding)
Avtalt pris ved booking før 16. september: 1390,- inkl frokost pr natt: Referer til «itSMF» ved booking (Tlf: 75 50 38 00 eller email: havet@scandichotels.com (NB: Scandic Bodø har felles booking med Scandic Havet)