itSMF Norge

itSMF-dagen 2017 - Med skyen i lomma

itSMF-dagen 2017 - Med skyen i lomma

Med skyen i lomma - og hvordan service management-fokus må endre seg.

Påmelding: Send en mail til itsmf@itsmf.no og skriv inn navn, firma og hvilken workshop du ønsker å delta på

PROGRAM

08:30 - 09:00 Registrering og kaffe

09:00 - 09:10 Velkommen og praktiske opplysninger v/ Terje Storvik

09:10 - 10:00 How to definitely make an ITSM project fail
v/ Bartosz Górczyński, Managing Director CIONET, Polish ITSM enthusiast, ITSM program failure expert, practitioner, trainer and coach.

Bartosz is passionate about building culture change programs with business simulations and has participated in 50+ ITSM projects over the past 20 years.

It happens that great ITSM ideas are not well received or accepted by individuals. It happens that individuals try to make ITSM initiatives fail. They are extremely effective and efficient. How do they succeed? Worst practices of ITSM are worth discussing. They become the best practices for how to fail.

This presentation will cover the most popular practices in this area. 3 areas of failures, 7 practices in each of them will be discussed. Useful to those who need to fail. Useful to those who want to prevent failing.

10:15 – 11:00 Håndtering av henvendelser fra Trondheim kommunens innbyggere
v/Hanne Schanche Önen, Trondheim Kommune

Hanne Schanche Önen leder program for Digitalt førstevalg som er opprettet for at Trondheim kommune skal nå målet om et "digitalt førstevalg", en IT service management løsning for håndtering av henvendelser fra Trondheim kommunens innbyggere. Formålet med løsningen er å bidra til en god brukeropplevelse for ansatte i kommunen og bedre kundeservice for publikum, det vil si beboere i kommunen. Prosjektet som startet i april 2016 har fokus på hele verdikjeden, fra det tidspunktet en bruker starter dialogen til brukeren sitt behov er løst. Dette betyr at interne støtteprosesser og IT-systemer integreres der det er naturlig, slik at man oppnår størst mulig gevinst av digitaliseringen.

«Brukeren i sentrum» betyr også koordinering på tvers av tjenester og enheter. Gjennom koordinering sikres det at når publikum har kontakt med kommunen, så finner de det de trenger og kan utføre en oppgave på en mest mulig effektiv måte.

Tema i foredraget vil være Trondheim kommunes erfaringer fra arbeidet i henvendelsesprosjektet, suksessfaktorer og visjoner.

11:00 – 11:45 Vipps - Kort og betaling, app og mobil
v/Ina Marie Østensjø, forretningsutvikler VIPPS, DNB

VIPPS er raskt blitt et begrep på alles lepper, og har inntatt en markedsdominerende rolle innen betaling. Tjenesten forventes å ha høy tilgjengelighet (skal alltid virke), og vil raskt utvikle ny funksjonalitet. Hvordan jobber en slik organisasjon med å sikre dette og fortsatt beholde plassen på "toppen av pallen"?


11:45 – 12:30 Lunsj

12:30 – 15:00 Her kan du delta på valgfri workshop

Workshop 1 - DevOps-simulering basert på boka "The Phoenix Project" – Jan Schilt/Paul Wilkinson, Gamingworks

DevOps er ikke et rammeverk, men det beskriver en kultur for hvordan ulike team må samarbeide for å være best mulig i stand til å levere verdi til virksomheten/forretningen.

The Phoenix Project er kanskje den mest populære boken som gir en god innsikt i hva DevOps egentlig er. DevOps simuleringen er basert på denne boken, og gir praktiske eksempler på hvordan samhandlingen mellom ulike deler av IT og forretningen kan forbedres.

Simuleringen viser de ulike rollene i samhandlingen, og adresserer kjente problemstillinger som stadig nye krav og behov som dukker opp fra de ulike aktørene.

Det er ikke lenger et spørsmål om det er riktig å ta i bruk DevOps for å bedre samhandling mellom utvikling og drift og korte ned tiden fra ide til realisering – det er snarere et spørsmål om når og hvordan man gjør det!

DevOps representerer en omfattende endring i kultur og adferd, og mange organisasjoner mislykkes. I dette simuleringen får du en innsikt i de noen av de læringsmålene som typisk adresseres i en full gjennomgang, som:

 • DevOps filosofi, prinsipper og tilnærming
 • Praktisk implementering av DevOps
 • Effektivisere leveranse av IT-tjenester
 • Hvordan utvikle bedre samhandling i egen organisasjon
 • Hvordan realisere nytteverdi og gi bedre verdi til virksomheten/forretningen ved å ta i bruk DevOps
 • Hvilke kulturelle endringer må til for å jobbe mer i DevOps-tanker

Workshop 2 - Med skyen i lomma - hvordan service managment-fokus må endre seg - Ole Vidar Christensen, Sopra Steria

Mål med workshopen:

 • Hvordan få til denne endringen
 • Hvor tror vi at utfordringene vil ligge
 • Hvordan kan vi forberede oss på å håndtere disse utfordringene

Deltakerne vil gjennom praktiske øvelser med bruk av blant annet ABC-kort stimulere til en diskusjon om hvilke utfordringer vi tror vil finnes.

I grupper jobber vi frem antatte og/eller faktiske utfordringer. Når utfordringene er vurdert og prioritert, se vi hvordan man best kan forberede seg på håndtering av disse.

Workshopen vil gi deg en innføring i bruk av de 9 prinsippene og 3 kjernekompetanseområdene som det fokuseres på i ITIL Practitioner, og hvordan disse kan være hjelpemidler for å klare endringen som beskrevet.

 • Man diskuterer funnene og ser på kjernekompetanseområdene, og hvordan man kan benttte disse for å lykkes:
 • Organizational Change Management (OCM)
 • Communication
 • Metrics and measurement

Vi bruker også de 9 prinsippene fra ITIL-Practitioner i diskusjonen:

 • Keep it simple
 • Collaborate
 • Be transparent
 • Observe directly
 • Progress Iteratively
 • Focus on value
 • Design for experience
 • Start where you are
 • Work holistically

Målet med workshopen vil være å gi deltakerne konkrete ideer de kan ta med til egen organsasjon i forhold hvordan de skal få til å endre servicemanagement-fokuset for å møte fremtidens nye utfordringer.

Workshop 3 - Fremtidens IT-tjenester: Hvordan avdekke kundebehov? - Signe Marie Hernes Bjerke

Du har fått ansvar for å utvikle en ny IT-tjeneste. Oppdraget er klart: ”Den må være enkel å bruke og gjøre akkurat det vi har behov for.” Men har de egentlig har behov for? Hvem er kundene? Hvor gode er kundene på å formulere sine krav? Og hvor flinke er vi til å avdekke kundekrav?

I denne workshopen vil deltakerne få en oppgave, og veiledes igjennom en strukturert prosess for å avdekke behov, mål og krav. De blir utfordret på: Hva er problemet som skal løses? Og hvilke alternative måter kan det løses på, nå og i fremtiden?

Deltakerne får praktiske metoder og verktøy de kan bruke for å identifisere kundekrav i egen organisasjon.

Signe-Marie er kjent som en inspirerende instruktør og foredragsholder. Hun holder kurs med minst mulig powerpoint og mest mulig fokus på ferdighetstrening og erfaringsbasert læring.

Hun er ITIL-instruktør, eksaminator og har laget eksamensoppgaver i ITIL og cyber security, som brukes over hele verden. Hun var med å starte opp itSMF Norge, og har hatt stort engasjement både nasjonalt og internasjonalt.

Som konsulent i DNV har hun jobbet mye i grensesnittet mellom forretningsnivå og IT. Hun har vært rådgiver innen strategi, ledelse og organisasjonsutvikling, kartlegging av brukerbehov, risikostyring, outsourcing og oppfølging av underleverandører. Hun har også hjulpet kunder med kvalitetssikring av store IT-prosjekter, og lært mye om hva som gjør forskjellen mellom prosjekter som feiler og prosjekter som lykkes.

Signe-Marie starter nå opp Teambyggerne AS, der hun vil kombinere sin kompetanse innen IT service management, med sine evner som pedagog og motivator. Hun vil fokusere på det hun liker best: å holde kurs og fasilitere workshops for å hjelpe grupper av mennesker å nå sine mål. Hun liker å jobbe med mennesker for å finne gode løsninger og få ting til å fungere i praksis.

✔ ITIL Expert ✔ Lean Six Sigma ✔ PRINCE II ✔ DevOps ✔ SIAM ✔ Cyber security ✔ Risk Managenet ✔ Problem Managenet ✔NLP ✔Endringsledelse

Workshop 4 - Improve your change process - Stuart Rance

Stuart is a consultant, trainer and author, who helps clients use service management to create value for themselves and their customers. He is a Chartered Fellow of BCS (FBCS CITP), and a Certified Information Systems Security Professional (CISSP). Stuart is the author of ITIL Service Transition, 2011 edition, and co-author of the ITIL V3 Glossary. He has written many service management pocket guides.

You got your change management process up and running, and it works more or less as intended. Now you want to go ahead with the CSI – improve, mature, get better – but how do you do it? Stuart explains the guiding principles from ITIL Practitioner and demonstrates how they can be used as practical tools, using real life example based exercises.

15:00 – 15:45 ITIL Practitioner and the Three Ways of DevOps v/ Stuart Rance, Optimal Service Management

Many people think that DevOps only applies to new, online, organizations, that deploy hundreds of changes per day based on complete automation of the toolchain from software development to deployment. This is certainly where DevOps started, but the philosophy behind DevOps is much more than just automated tooling and rapid software deployment. It’s about working more efficiently and effectively to deliver joined up value to our customers - and that is something we ALL have to do. This session will explain the 3 ways of DevOps (flow, feedback, and experiment and learning) and show how every organization can use ideas from ITIL to help adopt them, regardless of the type of organization or the frequency with which they deploy software.

15:45 Takk for i dag

Arrangementet er gratis for alle!

Påmelding: Send en mail til itsmf@itsmf.no og skriv inn navn, firma og hvilken workshop du ønsker å delta på